Kommunalt handlingsprogramHär nedan följer vårt kommunala handlingsprogram, först i kortform och sedan med förklaringar.Våra brinnande frågor är:

• Namninsamling - Bevara Ångfärjan - tredje gången gillt.

• Ta till vara folkinitiativ. Fler folkomröstningar för att stärka demokratin och undvika toppstyrning.

• Ångfärjestationen skall byggnadsminnesförklaras pga av högt kulturhistoriskt värde.

• Vi är ett missnöjesparti i tiden.

• Kommunen ska fortsätta att stödja Hemlösas hus.

• Utökat student- och ungdomsboende till rimliga hyror.

• Var varsam vid förtätning. Låt de boende komma till tals.

• Inget vinstuttag i välfärden, redovisning till medborgarna.

• Vi stödjer miljön genom en utbyggnad av solenergi.

• Satsa på kultur med ett egenvärde, som inte styrs av lönsamhet.

• En skola där läraren sitter i förarsätet.

• Vi är emot spårvagnsutbyggnad och bussfiler.

Bussfil - projektet kostar cirka 130 miljoner.

• Bättre förutsättningar till småföretagare.

• Genuint Helsingborgsparti, fokus på de kommunala frågorna.

• Öppenhet i migrationsfrågorna.

• Humanism i äldreomsorgen.

• Se till att skattebetalarna får valuta för sina pengar!


Ångfärjepartiet - det lyssnande partiet!


Här följer vårt partiprogram. Innehållet kommer att förfinas fram till valdagen!

Namninsamling – Bevara Ångfärjan – tredje gången gillt.
2011 samlade vi namn första gången och fick drygt 14 000 namn. Länsstyrelsen ogillade detaljplanen och efter ett tag gjorde man ett omtag.
2013 gjordes andra namninsamlingen med 12 500 namn. Den röstades ner i fullmäktige i december eftersom alliansen och sossarna har 2/3 -dels majoritet. I valet 2014 ställer vi i Ångfärjepartiet upp. Kan vi, tillsammans, med övriga nej-partier få minst 22 mandat, d v s 7 fler än idag för nej-partierna, kan vi driva igenom en folkomröstning. Därför deltar vi i namninsamlingen – tredje gången gillt med start i början på juni.

Fler folkomröstningar och folkinitiativ.
Vi vill samla folk kring och t ex kunde vi i Helsingborg bilda en ideell förening, ett kontaktnät. Här kunde olika frågor tas upp som är av den digniteten att det borde bli en folkomröstning. I föreningen/kontaktnätet skulle vara minst 100 medlemmar så att om föreningen/kontaktnätet beslutar att vi skall starta en namninsamling så skulle varje medlem att minst samla in 100 namn (100 namn x 100 insamlare=10 000 underskrifter)

Byggnadsminnesförklaring

Ångfärjestationen står som symbol för den nya infrastruktur som kom i slutet av 1800-talet genom att knyta samman hamn och järnväg med transporter och gränshandel för att främja dåtidens tillväxt. Den ger en bild av Helsingborgs transporthistoria med Danmark och kontinenten och har därför ett högt kulturhistoriskt värde.
Många generationer har ett förhållande till platsen då byggnaden alltid samlat mycket folk och därmed har den också ett högt socialhistoriskt värde.

Vi är ett missnöjesparti i tiden.
Vi är missnöjda med hur Socialdemokraterna och Moderaterna i Helsingborg hanterat folkets krav på folkomröstning om ångfärjetomten. Ångfärjepartiet - lite argare, lite missnöjdare!

Hemlöshetsfrågan.
Det skall finnas boende både i kommunal- och föreningsregi. Därför är Hemlösas hus är viktigt. Många av deras gäster har problem med myndigheterna. De kan t ex ha blivit kränkta tidigare i livet av sociala myndigheter. De kommer aldrig till ett kommunalt boende och därmed kan inte kommunen garantera tak över huvudet till alla.

Utökat student- och ungdomsboende till rimliga hyror.
En nybyggd 2:a i Helsingborg har en månadskostnad på cirka 8000kr/månad, vilket vanliga invånare inte klarar av att betala, vi anser att en liten 2:a inte ska kosta mer än cirka 5000kr/månad. Till exempel behöver små hyresettor eller tvåor inte ha diskmaskin eller tvättmaskin inne i lägenheten, redan där kan man göra en besparing.

Förtätning
Om Helsingborgs Stad skall genomföra förtätningar måste större hänsyn tas till de boendes åsikter, områdets karaktär, stadens bullerundersökning, stadens grönstrukturprogram, trafik och parkeringsmiljö, skuggpåverkan och störningar för de boende under byggtiden. Större samverkan med de boende på berört område måste fungera både innan, under och efter en eventuell förtätning. Så länge staden inte väljer att nyttja den mark man bygger på idag som t ex Gustavslund, Mariastaden och Ödåkra genom att förlägga fler flerbostadshus där får inga förtätningar i redan befintliga bostadsområden göras.

Inget vinstuttag i Välfärden, redovisning till medborgarna.
Övervinster ska inte tillåtas inom skattefinansierad verksamhet som skola, vård och omsorg. Överskott skall återinvesteras i verksamheten. Riskkapitalbolag som köper företag i välfärden för att kunna ta ut stora vinster genom att hålla nere antalet anställda och dra till sig de lättskötta kunderna göre sig icke besvär. Vi tummar inte på bemanning och kvalitet!
Vi kräver en öppen redovisning av ekonomin i verksamheten.

Miljön
Vi stödjer en utbyggnad av solenergin i Helsingborg. Det är viktigt för vår framtida energiförsörjning att tänka fossilfritt och satsa mer på elproduktion med solceller, d v s klimatsmart el. Gör det möjligt för invånarna att satsa på solproducerad el genom förmånliga avtal med kommunens eget bolag Öresundskraft.

Kulturen
Vi vill satsa på en kultur som har ett egenvärde och inte styrs av nytta och lönsamhet.
Ge kulturen utrymme, kompetens och resurser. Idag är det upp till bevis för sin existens av att vara lönsam och då minskar anslagen vilket leder till en demontering av verksamheten. Klumpa inte ihop arenor och teater i en gemensam "underhållningsbransch"!

En skola där läraren sitter i förarsätet
Det är mycket olika ute på skolorna. På en del ställen fungerar det mycket, på andra inte. Här behöver skol- och fritidsnämnden ge skolorna råg i ryggen för att agera mot elever som bär sig åt i skolan. Det skall vara ”ordning och reda i” skolan och trots att detta är en moderat slogan, så fungerar det inte bättre i borgerligt styrda skolor, som här i Helsingborg. Skolan skall, tillsammans med föräldrarna fostra barnen och skol- och fritidsnämnden skall ge lärarna de maktmedel som behövs för att upprätthålla detta. T ex skall en elev som missköter sig i klassrummet kunna köras ut i korridoren. Om eleven inte går ut skall lektionen avbrytas och, rektor, skolchef, ordförande eller polis kunna tillkallas. Jämför med när man kastar bengaler på fotbollsmatcher, då matchen skall brytas!!

Bussfiler och spårvagnsutbyggnad.
En majoritet av Helsingborgarna är mot bussfilerna på citystråket. Kostnaden är ca 130 miljoner. Vi i Ångfärjepartiet går också emot detta förslag. Det kommer att skapa en hel del onödiga konflikter mellan olika trafikanter. Handeln i city har redan press från Väla och från höga hyror och många lokaler står tomma. Ombyggnaden av city kommer att bli katastrofal för handlarna.
Istället vill vi att genomfartstrafiken förbjuds. Detta kan kontrolleras med moderna hjälpmedel. Infartsparkeringar och ett system med gratis bussar, hemkörning av varor, subventionerade elcyklar är andra förslag.
Spårvagnsutbyggnaden går på miljardbelopp och är därför orealistiskt.

Bättre förutsättningar för småföretagare
Vi är övertygade om att nya jobb inom olika verksamheter kan skapas av individen själv. Därför är vår vision att det ska bli enklare att starta företag. Vi har bl a nyföretagarcentrum i Helsingborg som gör ett bra jobb. Vi behöver även andra vägar att gå, för de som av olika anledningar har andra behov för att få sina idéer i hamn. T ex att stärka individen i sitt självförtroende och självkänsla. Våga tro på sig själv och sina idéer. Genom mentorer, utbildning i skolan, inspirationsträffar med intressanta företagare, där de delar med sig av sin erfarenhet, olika forum, mötesplatser, workshops mm. Vi kan skapa en kreativitet och få nya företag i Helsingborg.

Utpräglat Helsingborgsparti med fokus på de kommunala frågorna.
Vi är ett lokalt parti med direkt demokrati som fokus. Vid ett fullmäktigeinträde vill vi att direkt demokratin genomsyrar vårt arbete i fullmäktige och att dialogen med invånarna finns med hela vägen och att vi på så sätt kan snappa upp de lokalt starka frågor i kommunen som invånarna vill att vi ska driva.

Öppenhet i migrationsfrågorna
När vi är ute på gator och torg för att diskutera med Helsingborgarna märker vi att många är intresserade och har synpunkter i dessa frågor. Ofta förekommer påståenden som är svåra att kontrollera om de är riktiga och en del har behov av att sprida felaktig information. Därför bör kommunen sammanställa ett informationsblad som besvarar alla frågor inom området på ett konkret sätt.
Vi vill också, före den 14 september, anordna en valdebatt i frågan där allmänheten kunde komma till tals och där politiska partier kunde få diskutera. Vi tycker t ex att de stora partierna är alldeles för tysta i dessa frågor, så vi kunde hjälpa dem att komma till tals!
Viktigt att säga är att vi som parti inte har någon enhetlig åsikt i dessa frågor.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgen i Sverige utförs i huvudsak av kommunerna och regleras av socialtjänstlagen, som är en ramlag och därför inte ger en detaljerad information om tillgången till eller innehållet av äldreomsorg.
Under senare år har en ökning av politisk styrning skett med lokala, politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning för att uppnå en "skälig levnadsstandard". Detta har lett till en marknadsstyrning där krav och drivkrafter liknar de på den privata marknaden. Följden blir att självbestämmande för de äldre är en chimär, då ekonomin och det befintliga utbudet avgör.
Handläggaren talar om idealet av att klara sig själv i det egna boendet, att de är alldeles för friska för att bo på äldreboende. Åldrandet stigmatiseras på detta sätt och ökar på känslan av att ligga samhället till last när det i själva verket handlar om platsbrist!

Se till så att skattebetalarna får valuta för sina pengar.
En allmän uppfattning hos Helsingborgarna är att det går mycket av skattebetalarnas pengar till en hel del saker som är onödigt.
Vi är kritiska chefernas höga löner (100000kr/månad) Och vi anser att politikernas löner kunde minskas. Inträden, som på Sofiero och Fredriksdal kunde bli mycket billigare för oss Helsingborgare.
Vi vet också att byråkratin breder ut sig. Ett exempel är från skolans värld: På 80-talet fungerade skolan mycket bättre än idag. Då hade man ca 10 anställda på den centrala skolförvaltningen. Idag är det 60! Därför är vårt förslag att 50 personer, med förhoppningsvis pedagogisk utbildning, skall flytta ut på skolorna. Det blir då en betydande personalförstärkning på skolorna samtidigt som den centrala förvaltningen inte hade kraft att störa rektorerna och lärarna i deras viktiga arbete. Som det är idag så sitter rektorerna av en massa möten hos skolchefen som behandlar frågor som rektorerna kan hantera själv.
Om vi kommer in i fullmäktige kommer vi att gå igenom alla styrelser och nämnders områden och föreslå besparingar och förändringar i verksamheten i enlighet med skrivningen ovan.


Kontakt : Rune Celvinsson, Norrlyckegatan 9, 254 75 Ödåkra
0705-898674, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Design av Intendit Webbyrå